Tapahtumakalenteri

Takaisin

NOIZI IMPROVISATION SESSION

NOIZI improvisaatio sessio on Barkerilla järjestettävä, koko syksyn jatkuva improvisaatiosessioiden sarja, jonka tarkoituksena on opiskella improvisaatiota esiintymismenetelmänä.

NOIZI keskittyy reaaliaikaisen teoksen monitaiteiseen harjoitteluun.

Osallistujat luovat teosta sellaisena kuin se on olemassa ajassa, luovat ja työstävät teosta yhdessä , ja yhteisessä tilassa. NOIZI tarjoaa tilan eri välineille hengittää samaan aikaan, se mahdollistaa harmonian ja riitasointujen rinnakkaiselon, resonoiden moninkertaisesti, ja tuoden esiin monitasoisen aika/avaruuden.

NOIZI on avoin esiintyjille, tanssijoille, näyttelijöille, muusikoille, kirjailijoille, runoilijoille, ohjaajille, videokuvaajille, taidemaalareille tai kaikille, jotka ovat kiinnostuneita opiskelemaan reaaliaikaisia teoksen luomisen taitoja.

Osallistujan ei tarvitse olla ammattilainen, mutta kiinnostus improvisaatioon esiintymismenetelmänä on avainasemassa. Osallistuminen on ilmaista.

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Sessiot järjestetään lauantaisin Barkerilla, Turun vapaan taiteen näyttämöllä. Sessioihin voi myös osallistua kesken kauden.

BARKER, Turun vapaan taiteen näyttämö
Linnankatu 31, 4.krs, 20100 Turku

Osallistuminen Noiziin on ilmaista, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Tiedustelut: tashi.iwaoka [at] gmail.com.

NOIZI improvisaatio sessioiden vetäjänä toimii turkulainen performanssitaiteilija/ liikkuja/ butoh-harjoittaja Tashi Iwaoka.
Hän on työskennellyt improvisaation parissa 90-luvun lopulta lähtien muiden liikeharjoitusten ohella. Vuosina 2015-2021 hän on seurannut tiiviisti Amsterdamissa työskentelevän Katie Duckin ( katieduck.com) käytäntöjä ja kehittänyt lähestymistapaansa reaaliaikaiseen teoksen luomiseen, johon Duckin intensiivinen performanssin tutkimus on vaikuttanut suuresti. Hän pyrkii löytämään inhimillisen ilmaisun ja yhteyden ytimen suhteessa oppimiinsa liike- ja esiintymistaitoihin. Yksi keskeisistä liikkeellepanevista voimista on pyrkimys muodostaa oikeampi näkemys ”ihmisenä olemisesta” tässä maailmassa. Hän haluaa purkaa itämaisen viisauden yleismaailmallisuutta auttaakseen meitä ymmärtämään, mitä on olla ihminen.

NOIZI improvisation session is an open invitation by Barker to promote diligent study on improvisation as a performing method. It focuses on multi-disciplinary practice in real-time composition. Everything creates compositions as it exists in time, and we play and work on the composition in one space. This session accommodates a space for different mediums to breathe at the same time and create concord and discord to weave multiple resonances and bring up multiplex time/space.

It is open for performers, dancers, actors, musicians, writers, directors, videographers, or anyone who is interested in studying real-time composing skills.

You don’t need to be professional but your interest in improvisation as a performing method is a key.

Participation in NOIZI is free, and no pre-registration is required.

For more info or any question, please contact Tashi Iwaoka via tashi.iwaoka [at] gmail.com.

Note: when there is the dance floor laid in the space please do not use shoes on it.

Sessions on Saturdays at 13.30-15.30

February
10.2.2024
17.2.2024
24.2.2024

March
2.3.2024
9.3.2024
16.3.2024
23.3.2024
30.3.2024

April
6.4.2024
13.4.2024
20.4.2024
27.4.2024

May
4.5.2024
11.5.2024
18.5.2024
25.5.2024

June
8.6.2024
15.6.2024

Tashi Iwaoka is a Turku based performance artist/mover/Butoh practitioner.
He has been working on improvisation since late 90’s alongside other movement practices. Between 2015-2021 he had closely followed Katie Duck’s practice and developed his approach to real-time composition that is greatly influenced by Duck’s intensive research into performing. He is working on finding the nucleus of human expression and connection, in relation to the movement and performance skills he has learnt. One of the central driving forces for this is the attempt to form a more proper view on ’being a human’ in this world. He wishes to disinter the universality of Eastern wisdom in order to help us understand what it is to be a human.