Lävitse

Liikeilmaisun työpaja kohti vahvempaa minäkuvaa ja sosiaalisesti vastuullista käytöstä

Lävitse-työpajassa vahvistetaan vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kanssakäymistä luovan tanssin ja ohjattujen liikeimprovisaatioharjoitusten avulla.

Työpajassa opitaan suvaitsevaisuutta, luottamusta, avoimuutta ja yhteistyökykyisyyttä.

Työpajassa tutkitaan oman kehon liikettä ja sen rajoja sekä löydetään rohkeutta ilmaista itseään kehon avulla yhdessä tanssien ja liikkeestä nauttien.

Lävitse-työpaja toimii väylänä oman muuttuvan kehon ja olemuksen hyväksymiseen, tunteiden ilmaisemiseen ja luovuuteen.

Tavoitteet

  • Etsitään omia rajoja ja rohkeutta ilmaista itseään liikkeen avulla
  • Opitaan liikkeen avulla tuntemaan ja hyväksymään oma keho
  • Vahvistetaan vuorovaikutusta yhteisen liikkeen avulla ja löydetään iloa yhdessä liikkumisesta

Jokaisella on tanssimisen taito!

Kehitystyö ja pilotointi

Läntinen tanssin aluekeskus ja tanssitaiteilija Annastiina Love (ent. Saastamoinen)

Kesto

45 min

Hinta

alkaen 90 € (+matkat)

Ryhmä

4-15 hlö tai yksi luokka + opettaja