Kehonlukutaito

Kehonlukutaidon ja kehollisen vuorovaikutuksen kurssi
vahvistaa osallistujan omaa yhteyttä kehoon ja keholliseen ilmaisuun.
Näiden avulla tuetaan kehollisten viestien lukutaitoa,
kehollista viestintätaitoa ja vuorovaikutusta.

Kehollisen vuorovaikutuksen ja kehonlukutaidon kurssi on suunnattu erilaisille työ- ja opiskelijayhteisöille sekä kotouttamistoimintaan. Kinesteettinen lukutaito on kehollisen vuorovaikutuksen taito ja kurssilla vahvistetaan taidon käyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kinesteettinen eläytyminen ja empatia ovat sanatonta viestintää ja keskeinen väline ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toistemme ymmärtämisessä.

Kurssi rohkaisee luovuuden käyttöön omassa elämässä ja työssä antaen uusia toimintamalleja vuorovaikutukseen ja työyhteisöön. Kurssi voi olla osa työhyvinvointitoimintaa ja se myös eheyttää, virkistää ja rentouttaa. Kurssilla tehdään yksinkertaisia, luovia liikeharjoitteita yksin ja ryhmässä ja tutkitaan kehollista viestintää erilaisten oivaltavien tehtävien avulla.

Kurssin päätteeksi jokainen osallistuja arvioi omaa kehon lukutaitoaan. Tilaajan on myös mahdollista saada ohjaajan arvio ryhmän toiminnasta sekä vinkkejä jatkotoimenpiteistä ja teemoja syventävälle kurssille, jossa pystytään keskittymään juuri tästä ryhmästä/työyhteisöstä nousseisiin haasteisiin ja tavoitteisiin.

Kotouttamistoiminnassa kurssi tukee kielen ja kulttuurin ymmärtämistä sekä kehollisen identiteetin kehittymistä uudessa ympäristössä. Kurssi antaa välineitä tuntea, kohdata, pohtia ja rakentaa omaa kehosuhdetta sekä sen ilmaisua suhteessa uuteen ympäristöön ja elämäntilanteeseen. Tämän avulla kielen ja kulttuurin ymmärtäminen vahvistuu. 

Hoitotyössä työskenteleville kurssi antaa käytännön esimerkkejä kehollisen läsnäolon ja vuorovaikutuksellisen kosketuksen käytöstä hoitotyössä sekä avaimia lempeään ja huoltavaan oman kehon käyttöön työssä.

Tavoitteet

  • Vahvistaa kehollisten viestien lukutaitoa sekä kehollista ilmaisua
  • Kehittää kykyä ajatella uusin tavoin
  • Kasvattaa itseilmaisua, kehollista itseluottamusta, keskittymiskykyä ja empatiaa
  • Edistää tasavertaisuutta, tasa-arvoista kohtaamista ja erilaisuuden hyväksymistä
  • Rohkaisee luovuuden käyttöön
  • Parantaa vuorovaikutustaitoja ja sisäisiä suhteita
  • Vahvistaa tiimihenkeä ja ryhmätyötaitoja, lisää luottamusta
  • Vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta

Kehitystyö ja pilotointi

Läntinen tanssin aluekeskus, tanssitaiteilijat Jennifer Joffs ja Satu Hakamäki, Henna-Maria Hanhineva ja Annastiina Love (ent. Saastamoinen)

Ryhmä

4-20 osallistujaa (pyydä tarjous isommalle ryhmälle)

Kesto

3h

Hinta

420 € (+matkat)