Kehonlukutaito

Kehonlukutaidon ja kehollisen vuorovaikutuksen kurssi tukee kehollista viestintää ja vuorovaikutusta sekä vahvistaa osallistujan omaa yhteyttä kehoon ja keholliseen ilmaisuun.

Kehollisen vuorovaikutuksen ja kehonlukutaidon kurssi on suunnattu erilaisille työ- ja opiskelijayhteisöille sekä kotouttamistoimintaan. Kinesteettinen lukutaito on osa monilukutaitoa ja sisältää kehonkielen, eleiden ja tunteiden lukutaidon. Kinesteettinen eläytyminen ja empatia on sanatonta viestintää ja keskeinen väline ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toistemme ymmärtämisessä.

Kurssi rohkaisee luovuuden käyttöön omassa elämässä ja työssä, antaa uusia toimintamalleja vuorovaikutukseen ja työyhteisöön. Kurssi voi olla osa työhyvinvointitoimintaa ja se myös eheyttää, virkistää ja rentouttaa. Kurssilla tehdään yksinkertaisia luovia liikeharjoitteita yksin ja ryhmässä ja tutkitaan kehollista viestintää erilaisten oivaltavien tehtävien avulla.

Kurssin päätteeksi tilaaja saa ohjaajan huomioihin perustuvan arvion ryhmän toiminnasta ja vinkkejä jatkotoimenpiteistä ja teemoja syventävälle kurssille, jossa pystytään keskittymään juuri tästä ryhmästä/työyhteisöstä nousseisiin haasteisiin ja tavoitteisiin.

Kotouttamistoiminnassa kurssi tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön ja tukee kielen ja kulttuurin ymmärtämistä sekä antaa osallistujille mahdollisuus tuntea, kohdata, pohtia ja rakentaa omaa identiteettiään suhteessa uuteen ympäristöön ja elämäntilanteeseen ja liikkua kohti aktiivisen kansalaisen identiteettiä ja osaksi demokraattista yhteiskuntaa.

Hoitotyössä työskenteleville kurssi antaa käytännön esimerkkejä kehollisen läsnäolon ja vuorovaikutuksellisen kosketuksen käytöstä hoitotyössä sekä avaimia lempeään ja huoltavaan oman kehon käyttöön työssä.

Tavoitteet

  • Kasvattaa itseilmaisua, itseluottamusta, keskittymiskykyä ja empatiaa
  • Kehittää kykyä ajatella uusin tavoin
  • Parantaa vuorovaikutustaitoja ja sisäisiä suhteita
  • Vahvistaa tiimihenkeä ja ryhmätyötaitoja
  • Edistää tasavertaisuutta, tasa-arvoista kohtaamista ja erilaisuuden hyväksymistä
  • Tiivistää luottamusta, yhteenkuuluvuutta

Kehitystyö ja pilotointi

Läntinen tanssin aluekeskus, tanssitaiteilijat Jennifer Joffs ja Satu Hakamäki, Henna-Maria Hanhineva ja Annastiina Saastamoinen

Ryhmä

4-20 osallistujaa (pyydä tarjous isommalle ryhmälle)

Kesto

3h

Hinta

395 €