Kehonero

Liikelähtöinen elämäntaitotyöpaja aivoterveyden ylläpitämiseksi

KehoNero on liikelähtöinen elämäntaitotyöpaja aivoterveyden ylläpitämiseksi. KehoNero -työpajassa aktivoidaan ja stimuloidaan aivoja ja muistia luovan liikkumisen, tanssin ja luovan itseilmaisun harjoitteita hyväksi käyttäen. Liikutaan, tanssitaan, nähdään, kuunnellaan, kohdataan ja kannustetaan lempeästi rikkomaan rajoja ja tekemään toisin.

Tavoitteet

  • Lisätä elämänlaatua arkisiin rutiineihin, avata silmiä, korvia ja kehoa kuuntelemiselle, näkemiselle, kohtaamiselle ja kosketukselle
  • Lisätä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista vireyttä
  • Lisätä keho-mieli-yhteyttä, kehotietoisuutta ja itseluottamusta
  • Rohkaista moni-ilmeiseen keholliseen ja verbaaliseen itseilmaisuun

Kehitystyö ja pilotointi

Läntinen tanssin aluekeskus ja tanssitaiteilija Jonna Aaltonen

Kesto

60 min

Hinta

alkaen 75 €

Ryhmä

4-20 hlö