Tanssikummi®

Tanssikummi® -toiminta on pitkäkestoista taidelähtöistä työskentelyä erilaisissa yhteisössä, mm. vanhainkodeissa, palvelutaloissa, vammaisyksiköissä, kouluissa, päiväkodeissa ja vastaanottokeskuksissa. Tanssikummi voi myös työskennellä kotihoidon asiakkaiden luona ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Tanssikummit tulevat osaksi yhteisöä ja sen arkea.

Tanssikummi® -palvelun arvot ovat vastuullisuus, eettisyys, läsnäolo ja empatia.

Tanssikummit, keitä he ovat?

Tanssikummeina työskentelevät ammattitanssitaiteilijat, jotka ovat liikkeen ja kehon ammattilaisia. Tanssikummi on erikoistunut taidelähtöiseen toimintaan ja soveltavaan tanssiin, ja heillä on runsaasti työkokemusta erilaisten erityisryhmien kanssa toimimisesta. Läntinen tanssin aluekeskuksen Tanssikummeja on tällä hetkellä kymmenen ja heitä koulutetaan jatkuvasti. Tanssikummit ovat saaneet ensiapukoulutusta. 

Tanssikummit ja heidän tukiryhmänsä (tuottaja, työnohjaaja) muodostavat ns. Hyvinvointitiimin. Hyvinvointitiimi kehittää Tanssikummi-palvelua jatkuvasti ja Tanssikummien hyvinvoinnista pidetään huolta mm. vertaistuen ja työnohjauksen avulla.

Tanssikummin työ

Tanssikummin työ on läsnäoloa, kuuntelua ja kohtaamista. Se on myös liikkumista ja liikuttamista niin fyysisesti kuin henkisestikin. Kosketus on tärkeä osa toimintaa.

Tanssikummi toimii matkaoppaana hetkellisiin kehollisiin onnistumiskokemuksiin, muistoihin ja irtiottoihin arjesta. Tanssikummin ohjauksella liikutaan luovasti lähtökohtana jokaisen oman kehon mahdollisuudet.

Jokainen voi tanssia omista lähtökohdista, ja toiminnan tehtävä on aktivoida liikkumaan onnistumiskokemusten kannustamana. Työskentelyn tarkoituksena on löytää oma keho ja sen liike sekä opetella kuuntelemaan ja nauttimaan niistä. Periaatteena on, että jokainen tehty liike on oikea ja hyvä. Näin ollen kaikki osaavat tanssia.

Tanssikummin kanssa voi esimerkiksi

  • tehdä liikkeellisiä harjoituksia mm. tasapainon, koordinaation, motoriikan kanssa
  • herkistellä aisteja ja herätellä tunteita
  • matkata mielikuvituksessa ja tehdä pieniä tansseja erilaisista aiheista
  • kuunnella musiikkia tai inspiroitua kuvista tai muusta taiteesta ja materiaaleista
  • katsoa tanssia, keskustella tanssista ja liikkeestä

Tanssikummi yhteisössä

Tanssikummi työskentelee yhteisössä kuten muutkin työntekijät. Tanssikummi on residenssitaiteilija, joka työskentelee koko yhteisön kanssa ja heidän hyväkseen, vahvistaen yhteisöllisyyden tunnetta ja luoden uusia mahdollisuuksia kohtaamisille. Tanssikummi tuo yhteisöön uuden näkökulman ja uusia työtapoja, jotka virkistävät myös työyhteisön rutiineja.

Taiteilija on koko ajan läsnä hetkessä ja valmis muuttamaan suunnitelmia. Joustavuus ja kyky mukautua erilaisiin työtapoihin ovat hänelle arkea. Hänellä on ammattitaitoa nähdä luovuutta ja hetkiä luovuudelle kaikkialla yhteisössä ja sen jäsenissä. Tanssikummi ei ole yhteisössä opettaja eikä hoitaja, ja vaikka hän voi itsenäisesti työskennellä yhteisössä, niin ei kuitenkaan yksin. Tanssikummilla on vaitiolovelvollisuus.

Tilaajalle

Tilaajalle Tanssikummi-palvelu on turvallinen ja luotettava tapa ostaa kulttuurihyvinvointia ns. avaimet käteen periaatteella. Tanssikummin sairastapauksessa voimme tarvittaessa tarjota sijaisen. Tanssikummit ovat työsuhteessa Läntinen tanssin aluekeskukseen, joka myös huolehtii vastuullisesti työnantajan velvollisuuksista.

Palautetta Tanssikummi® -toiminnasta

 ”Tanssikummi sulautui hienosti työyhteisöön ja sai työntekijätkin kiinnostumaan asiasta. Oli hyvä, että toiminnassa ei ollut sitovaa aikataulua tai suunnitelmaa vaan työ oli osa arkea.”

”Ulkopuolinen osaaja tuo uutta myös talon omien ohjaajien elämään tanssikummi otti pelkäämättä kontaktia erilaisiin asiakkaisiin. Monet syrjään vetäytyvät asiakkaat olivat yllättäen innokkaasti mukana. Meillä voi kyllä puhua joidenkin asiakkaiden “heräämisistä”.”

”Osasto rauhoittui selvästi tanssitoiminnan takia ja vaikutus kesti tunteja. Me emme osanneet odottaa mitään, mutta Tanssikummi vetäisi niin asiakkaat, omaiset kuin työntekijätkin mukaan. Parin päivän päästä Tanssikummia alkoivat kysellä nekin, jotka olivat aluksi päättäneet kieltäytyä tanssista.”

”Työskentely Tanssikummin kanssa sujui hyvin, ja hänen yhteistyö lasten ja aikuisten kanssa oli luontevaa. Tanssikummin läsnäolo rauhoitti lapsia ja kummi oli lasten kanssa hyvin läsnä.”

”Toiminta integroitui luontevasti koulupäivään ja eri oppiaineisiin. Oli mukava nähdä, miten uskonnon, matematiikan tai biologian oppiaineet sulautuivat liikkeen keinoin opetettavaan asiaan. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan liikunnan merkitystä ja liikkumista. Näin ollen Tanssikummin työ tulevaisuudessa olisi ihanteellinen tapa toimia yhdessä koulujen ja luokkien kanssa.”

”Tanssikummi toi lisäarvoa kouluumme; opettajille ja oppilaille. Saimme opettajina monta vinkkiä liikuttaa, integroida liike ja eri oppiaineet. Oppilaat saivat mukavia muistoja liikuttamisesta ja liikkeestä sekä hyvän esikuvan itselleen.”

Kysy tarjousta

info@l-tanssi.fi

0400 546019

 

Lue lisää Tanssikummien työskentelystä:

Tanssikummin kanssa mielenterveyskuntoutuja voi päästä kiinni sanattomaan

Tanssi on turkulainen perusoikeus

Keho muistaa

Tanssikummit Facebookissa

Feedback>

Tanssikummit työskentelivät mm.

2023
Turun kaupungin Asukasbudjetti: koulut ja päiväkodit neljällä suuralueella Perno-Pansio, Runosmäki-Raunistula, Varissuo-Lauste, Nummi-Halinen
Turun testamenttivarat/ideakilpailu: Turun kaupungin vanhuspalveluyksiköt Kulkurin valssi, Kerttulin vanhainkoti, Runosmäen vanhainkoti, Mäntyrinne
Virtuaalinen kotihoito Lehmusvalkaman ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksissa
Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry
Mental Health Art Week, yhteistyössä Mieli ry
Vanhustyön viikko Kaarinassa ja Ruskolla
Vallaton kumous
Turun päivä
Turun kirjamessut
Lävitse-työpaja Ruskon yläkoululaisille
Liikkuvat-työpajat Naantalin, Kaarinan ja Nousiaisen ekaluokkalaisille
Harrastamisen Turun malli: Hannunniitty, Hepokulta, Pansio ja Vasaramäki

2022
Paraisten kaupungin vanhuspalveluyksiköt
Ruskon kunnan vanhuspalveluyksiköt sekä päivätoiminta
Kaarinan vanhuspalveluyksiköt
Turun mielenterveysyhdistys ITU
Turun kaupungin lastensuojeluyksilöt, Lakkatie, Puolukkatie, Tähtelä, Moikoinen
MOK-viikoilla Aunelan, Ilpoisten, Wäinö Aaltosen, Varissuon, Hepokullan, Pansion, Nummenpakan ja Topeliuksen kouluissa.

2021
Turun kaupungin virtuaalinen kotihoito
Kaarinan vanhuspalveluyksiköt
Yhtä monta kulttuuria -tapahtuma, Pori
Asunnottomien yö, Turku
Makslankadun lastenkoti
Mäntymäen perhetukikeskus

2020
Makslankadun lastenkoti
Mäntymäen perhetukikeskus
Satakunnan Sairaanhoitopiirin Harjavallan sairaalan vanhuspsykiatrian osasto
Turun mielenterveysyhdistys ITU
Vuokkokoti
Kulkurin Valssi
Otsokoti

2019
Josefiinakoti
Otsokoti
Hemmet ja Wilen -palvelutalot
Vanhuspalveluyksiköissä Kaarinassa, Naantalissa, Rymättylässä
Raision varhaiskasvatuksessa
Kulttuurihyvinvointi on the Road -kiertue, Loimaa, Salo ja Uusikaupunki

2018
Pansion vastaanottokeskuksessa
Turun kaupungin valmistavassa opetuksessa (Valmo)
Peltolan ammatti-instituutissa
Servicehuset Wilén och Hemmet
Turun vanhuspalvelukeskukset 1,2,3,4 (1.7-31.12.2018)
Turun varhaiskasvatuksen yksiköt

2017
Kaarinan kaupungin kotihoidon asiakkaiden luona (kevät-syksy)
Artsequal-hankkeen video toiminnasta ”Miten tanssi vaikuttaa?”
Servicehuset Wilén och Hemmet
Turun alakouluissa (29) osana Turun kaupungin Suomi 100 -hanketta
Majanummen ja Varissuon nuorisotilat
Perhehoitokoti Säde, Kaarina

2016
Ruiskadun päiväkodissa
Vammaisten monitoimikeskus Tiklissä
Kaarinan terveyskeskuksessa
Manillan taidekarnevaalit Hur mår du Norden? -konferenssissa

Läntinen tanssin aluekeskus on kehittänyt Tanssikummi-toimintaa yhdessä tanssitaiteilijoiden ja hoitohenkilökunnan kanssa vuodesta 2009 erilaisissa hankkeissa:

Expanding professional responsibility in arts education: Social innovations paving the way for systems reflexivity
ArtsEqual- tutkimushanke

Kummi kotona – hanke, Hymykuopat / Kolmas lähde, Osaattori, Kuva I ja II, ToLiVa

Tanssikummi mediassa:

Turun ammattikorkeakoulun journalismin opiskelija Rosa Huuska teki opiskelijatyönään dokumentin Tanssikummin työstä Kerttulin vanhainkodissa. Dokumentti julkistettiin 13.12.2018.

The Baring Foundation: Love in a cold climate: Creative ageing in FinlandHow is Finland approaching the creative and cultural rights of and provision for older people? A series of case studies from and reflections on Finland’s creative ageing scene. s. 42

Taidetutka-verkkolehti
Turun Sanomat, video
YLE, Akuutti
”On kaiken parhaita ne kosketukset” – Tanssikummi kotihoidossa/ Taiku sydän
Potkua taiteesta- Tanssikummi tulee ikäihmisen kotiin
Tanssikummi Kaarinassa
Tanssikummi päiväkodissa
Hyvää oloa kulttuurista/TS