Taidelähtöiset palvelut ja kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointipalvelut

Kulttuurihyvinvointipalvelut ovat asiakas- ja tarvelähtöisiä, matalan kynnyksen räätälöitäviä palveluita, joilla on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita. Läntisen tanssin aluekeskuksen kulttuurihyvinvointipalvelut (Tanssikummi® ja työpajatoiminta) on kehitetty moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa hankkeissa. Kehitystyössä on käytetty hyväksi palvelumuotoilun työkaluja.
Kulttuurihyvinvointipalveluja toteutetaan esimerkiksi erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluyksiköissä, jolloin ne tavoittavat erityisesti niitä ihmisiä, jotka eivät ehkä muuten pääsi kulttuuripalveluiden piiriin.