Jäsenyys

Jäsenillä on merkittävä rooli yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet pääsevät vaikuttamaan Läntinen tanssin aluekeskuksen toimintaan vuosittain syyskokouksessa.

Läntinen tanssin aluekeskuksen jäsenetuihin kuuluu mm.

  • kuukausittainen jäsentiedote, joka sisältää tietoa alueen avoimista hauista ja tapahtumista sekä tanssillisia uutisia
  • mahdollisuus vuokrata Studio-harjoitustilaa alennettuun jäsenhintaan
  • saada tukea mm. tiedotteiden kirjoittamiseen ja levittämiseen sekä tapahtumien (kuten esitysten ja työpajojen) markkinointiin
  • mahdollisuus osallistua yhteiskuljetuksiin, joita yhdistys järjestää tanssitapahtumiin
  • mahtava jäsenyhteisö ja verkostoitumismahdollisuus tanssin monipuolisten osaajien kanssa!

Läntinen tanssin aluekeskus kutsuu jäsenikseen kaikki toiminnasta kiinnostuneet henkilöt, yhteisöt tai säätiöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Jäseneksi voi hakea sähköisellä lomakkeella tai lataamalla tämän lomakkeen ja toimittamalla sen täytettynä Läntinen tanssin aluekeskuksen toimistolle.

Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä tanssitaidealan toimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö sekä henkilö

  • jolla on tanssijan, koreografin tai tanssinopettajan ammattitutkinto tai
  • jolla on vakinainen kiinnitys tanssiryhmään tai
  • joka on päätoimisesti työskennellyt tanssitaiteen alalla vähintään kahden vuoden ajan tai
  • joka on Suomen Tanssi- ja Sirkustaiteilijat ry (STST) jäsen
  • jonka muut ansiot perustuvat yleisesti tunnettuihin tosiseikkoihin

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee tanssialaa toisen tai kolmannen asteen oppilaitoksessa.

Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet (yksityishenkilöt) 15 €
Varsinaiset jäsenet (yhteisö- ja säätiöjäsenet) 35 €
Kannatusjäsenet (yksityishenkilöt) 25 €
Kannatusjäsenet (yhteisö- ja säätiöjäsenet) 65 €
Opiskelijajäsen 10 €

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste