Aluekeskuspalkka

Aluekeskuspalkkaa myönnetään ensisijaisesti varsinais-suomalaisille ja satakuntalaisille vapaan kentän tanssitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn. Sitä voidaan myöntää myös alueen ulkopuolisille tanssitaiteilijoille, jos työskentely tapahtuu alueella. Aluekeskuspalkan myöntäminen edellyttää, että työ tulee näkyväksi aluekeskuksen toimintana. Läntinen tanssin aluekeskus toimii tukijana ja taiteellisen työskentelyn mahdollistajana.

Työskentely voi olla teoskeskeistä, work in progress -työskentelyä, taiteellista hanke- tai projektitoimintaa tai jotakin muuta, mikä tukee hakijan taiteellisen työn kehittymistä. Palkkaa voi saada 1-3 kk ajaksi/henkilö/vuosi ja kyseessä on aina henkilökohtainen kuukausipalkkasuhde. Palkkaa voi hakea taiteilija, työryhmä tai alueyhteistyökumppani. Haettaessa projektin omarahoitusosuus katsotaan eduksi, mutta sitä ei edellytetä.

Aluekeskuspalkkaa haetaan lomakkeella, johon liitetään oma työsuunnitelma. Aluekeskuspalkkaa haetaan keväisin. 

Haun perusteella Läntinen tanssin aluekeskuksen asiantuntijaryhmä kutsuu keskustelemaan työskentelystä. Keskustelu on avoin ja vuorovaikutteinen. Keskusteluiden pohjalta valitaan tuettavat taiteilijat. Niille, jotka eivät saa kutsua keskusteluun järjestetään sparrausryhmätapaaminen. Ryhmässä pohditaan oman työskentelyn kirkastamista ja tuetaan taiteilijan työskentelyä edelleen.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Sanna Meska

sanna.meska@l-tanssi.fi

0400 546 016