Uutiset

Takaisin

Jenny Kallio tanssitaiteen tekemisestä ennakkoluulojen ja ajankohtaisen keskustelun kautta

Tanssitaiteilija Jenny Kallio työskenteli LTA:n aluekeskuspalkalla kahdessa parin viikon jaksossa elo-lokakuussa 2021. Työskentelyn aikana Kallio loi taiteellisen konseptin, jossa hän lähestyy tanssitaiteen tekemistä arvojen ja ajankohtaisten keskusteluiden kautta.


Konseptin teemoja ovat nyky-yhteiskunnan ja ihmisen luomat sekä kohtaamat ennakkoluulot ja -oletukset, stereotypiat ja niihin liitettävät assosiaatiot.

”Koen ennakkoluulojen ja assosiaatioiden käsittelyn olevan jatkuvasti ajankohtaista ja tärkeää, sillä ne koskettavat meitä jokaista päivittäin arjessa tietoisesti ja alitajuisesti – halusimme sitä tai emme.”

Kallion mukaan, kun pyrimme ymmärtämään maailmaa, arvojamme ja paikkaamme yhteiskunnassa, helposti lähdemme lokeroimaan, jaottelemaan ja luomaan erilaisia käsitteitä, jotka voivat vapauttaa mutta myös rajoittaa merkittävästi toimintaamme.

Kallio tähtää konseptissaan siihen, että katsojassa ja kokijassa heräisi kipinä kohdata ihmisiä arjessa tekemättä turhia ennakko-oletuksia.

”Haluaisin konseptini nostavan esiin ihmisyyden monia puolia ajatuksella ”there´s more than meets the eye.”

Konseptin ytimessä on avoimuus sekä turvallisuuden tunne kokeilla ja käydä ajatusleikkiä (ja keholeikkiä), joka laajentaa käsitystä erilaisista tavoista olla ja ilmaista ihmisyyttä sekä omaa yksilöllistä persoonaa.

 

Sosiaalinen media ja yleisön rooli osana taiteellista työtä

Konseptin työnimeksi on muodostunut Voiks SÄ auttaa mua? Työnimi kumpuaa avoimen keskustelun tarpeesta ja yleisön roolista osana taiteellista työtä ja keskustelua. Kallio haluaa taiteen luomisprosessin olevan jo osa taidetta, jota yleisö voi kokea, ja johon yleisö voi vaikuttaa osallistumalla keskusteluun matalalla kynnyksellä. Hän käyttää sosiaalista mediaa ja erityisesti Instagramia keskustelun ja taiteen alustana sen yleisöä tavoittavan aspektin vuoksi.

”Taiteellinen työni ei ole mikään salaperäinen tapahtuma, joka tapahtuu yksin studiossa nysväämällä ennen jotakin lopullista julkista ulostuloa näyttämöllä, vaan se on jatkuvaa keskustelua, videotaidetta ja kohtaamista.”

Voiks SÄ auttaa mua? -konseptin parissa Kallio loi miniprojektin nimeltä Did She Ask Ur Opinion?, jossa hän käy keskustelua yleisön kanssa Instagramin Tarina-toiminnon välityksellä naiseudesta ja naiseuden erilaisista näkökulmista.

Keskustelua on käyty esimerkiksi kyllä tai ei -kysymysten, monivalintakysymysten sekä vapaamuotoisten kysymysten avulla. Kysymykset ovat herättäneet erilaisia reaktioita ja pohdintoja, joita Kallio on käsitellyt eettiset aspektit huomioiden. Vastaukset on käsitelty niin, että vastaajat ovat pysyneet anonyymeinä.

Aihe on herättänyt muun muassa kehoon, sukupuoleen, naisellisuuteen, pukeutumiseen sekä lapsenmielisyyteen liittyviä kysymyksiä, joita Kallio on käsitellyt Instagramissa myös videotaiteen muodossa.

Kallio on luonut neljä erilaista hahmoa: Daisy, Diamond, Dolce ja Dylan, jotka edustavat joitakin naiseuden kokemuksen ja ilmaisun muotoja. Hahmot ilmaisevat itseään hyvin eri tavoin niin pukeutumisen kuin liikekielenkin kautta. Hahmojen edustamia ajatuksia käsitellessään, Kallio on pyrkinyt vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

”Miten minun voitaisiin olettaa liikkuvan tai ilmaisevan itseäni ulkonäköni perusteella?”

”Miten ulkonäköni voisi mahdollisesti viestiä kehonkuvastani, varakkuudestani, seksuaalisuudestani, sukupuolestani tai kiinnostuksen kohteistani?”

Kysymysten pohjalta Kallio on tutkinut stereotypioita, ja pyrkinyt haastamaan niihin liittyviä stigmoja, yleistyksiä ja mielipiteitä. Videotaiteessa Kallio haluaa haastaa yleisöä pohtimaan hahmoista herääviä assosiaatioita sekä omia tuntemuksia näkemäänsä kohtaan. Kallo toivoo, että jokainen voisi nähdä ja kokea erilaiset naiseuden kokemukset yhtä arvokkaina ja valideina, ja haastaa itseään arjessa vähentämään ennakkoluuloisuutta ja oletusten muodostamista.

Syksyn työskentelyjakson jälkeen Kallio on jatkanut keskustelua ja videotaiteen luomista sosiaalisessa mediassa naiseudesta herääviin kysymyksiin liittyen. Loppuvuodesta tulossa on vielä pidempi videoteos, jossa kaikki neljä hahmoa nivovat yhteen syksyn keskustelussa nousseet ajatukset liikkeen, performanssin ja puheen kautta. Kallio haluaa ehdottomasti jatkaa taiteellista työskentelyä sosiaalisessa mediassa Voiks Sä auttaa mua? -konseptin parissa ja toivoo yleisön keskuudesta heräävän uusia teemoihin liittyviä ajankohtaisia aiheita, joita hän voi taas käsitellä videon sekä tulevaisuudessa myös live-esitysten muodossa eri miljöissä.

Suunnitteilla ensi vuodelle ovat myös yhteisölliset taidetyöpajat, joissa erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset pääsisivät käymään keskustelua ennakkoluuloista ja -oletuksista, stereotypioista sekä assosiaatioista. Työpajoissa edellä mainittuja teemoja sekä jokaiselle yksilölle mielekkäitä itseilmaisun muotoja päästäisiin käsittelemään ja kokemaan niin ryhmänä kuin yksilöinä erilaisin taiteen keinoin. Työpajojen ytimessä olisi avoin ja lempeä ihmisten kohtaaminen, eri itseilmaisun muotojen tutkiminen ja käsitteleminen sekä erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen. Työpajoissa luodun taiteen ja käytyjen keskustelujen pohjalta jatkaisin myös itse konseptin kehittämistä ja sosiaalisen median kautta yleisön kohtaamista.

Artikkelin kuvat: Rosa Huuska / Läntinen tanssin aluekeskus