Uutiset

Takaisin

Tammimetsä, eläimet ja ihmisyys – Entanglement

Vesa Loikaksen ja Maria Nurmelan alullepanema projekti Entanglement ja siihen työstetty lisättyä todellisuutta hyödyntävä 3D-teos on saanut palkinnon Itävallan Wienissä.

Tanssitaiteilija Maria Nurmelan ja valokuvaaja-elokuvantekijä Vesa Loikaksen tällä hetkellä työn alla oleva monitaiteinen projekti Entanglement on saanut kiitettävää huomiota Itävallan Wienissä.
Vesa Loikaksen Entanglement-teokseen valmistama lisättyä todellisuutta hyödyntävä kolmiulotteinen valokuvaa, ääntä, 3D-skannattuja luonnon elementtejä ja erikoistehosteita sisältävä taideteos on valittu yli sadan hakijan joukosta ARTivive FANTASIA-näyttelyyn. Teos on esillä Wienissä ARTivive HQ galleriassa 24.4.2024 alkaen.

Nurmelan ja Loikaksen alullepanema Entanglement on taiteellinen tutkimus sekä kehollisuudesta, nykytanssista ja elävästä kuvasta liikkeelle lähtevä monitaiteellinen teosprosessi tammimetsästä, sen puista, kasvustosta, eläimistä ja ihmisen suhteesta metsään. Natura2000-suojelualueeseen kuuluva tammilehto Kaarinan Vaarniemessä toimii työryhmän tutkimuspaikkana ja taiteellisena kanssakulkijana sään ja vuodenaikojen vaikuttaessa prosessiin. Prosessissa tavoitellaan havaintojen kautta empaattista yhdessäeloa tammimetsän asukkaiden (kasvit, puut, eläimet, eliöt, solut, bakteerit) kanssa, sekä keskusteluja ei-inhimillisen ja inhimillisen välillä, joista syntyy monitaiteellinen teos.

Prosessi toteutuu taiteiden välisillä rajapinnoilla. Lähtökohdat ovat kehollisuudessa, visuaalisuudessa ja äänisuunnittelussa, jotka asetetaan toinen toisiaan täydentävään vuoropuheluun. Työskentelyä inspiroivat temaattisesti autopoesiksen, enaktivismin ja fenomenologian teoriat.

Runsaan vuoden mittaisessa prosessissa syntyy monikanavainen ja yleisönsä upottava installaatioteos, Entanglement. Installaatio rakentuu prosessin aikana syntyneistä loop-muotoisista monikanavaisista videoprojisoinneista, valokuvista, 3D-veistoksista ja esitystilaan installoidusta äänimaisemasta. Määrättyinä aikoina installaatiossa toteutuu myös live-teos, jossa kolme tanssitaiteilijaa kutsuu yleisön aistimaan ihmisen suhdetta muun lajisiin noin 50-minuuttisen koreografisen tapahtuman kautta. Yleisö voi valita installaatiossa paikkansa vapaasti, sekä lisätä kokemustaan halutessaan myös metatasolla, lisätyn todellisuuden ja visuaalisen ohjelmointikielen kautta tuotetun reaaliaikaisten interaktiivisten elementtien kautta.

Hybriditeoksen ensi-ilta on suunniteltu syyskuuksi 2025. Tuleva teos on suunnattu monenikäisille ja -taustaisille katsojille; myös peruskoululaisille osaksi ilmiö-oppimisen opetussuunnitelmaa.