Uutiset

Takaisin

Suhteessa suurempaan – ympäristö, tulevaisuus ja tanssitaide

Satu Tuittila on tanssitaiteen moniottelija: hän on koreografi, opettaja, esiintyjä, tuottaja ja tulevaisuudentutkimuksen maisteri. Häntä puhuttelevat ihmisen toimintaan, ekologiaan ja luontoon liittyvät teemat. Kesällä 2023 Tuittila työskenteli aluekeskuspalkalla työstäen eteenpäin kolmen eri teoksen idea-aihioita.

Ajan säikeet – ihmisen aikajänne suhteessa suurempaan

Millainen on ihmisen elämän aikajänne planetaarisesta näkökulmasta?

Ajan säikeet on Tuittilan sooloteos, joka tutkii ihmisen elinaikaa suhteessa maailmankaikkeuden ja maapallon aikakäsitykseen. Omasta mittakaavastaan katsoen ihminen kokee merkityksellisiä muutoksia koko elinikänsä ajan, mutta miten merkityksellisiä muutoksia ympäristö ja koko planeettamme kokevat yhden ihmisen elämän aikana?

Ajan säikeet -teoksen kehyksenä toimii Tuittilan lähestyminen 60 vuoden ikää. Havainnot siitä, millaisia muutoksia ja edistyksellisiä askelia ihmiskunnassa on tapahtunut ja miten suhtautuminen asioihin on muuttunut, on ollut työskentelyn lähtökohta. Näkökulmat vaihtelevat niin yhteiskunnallisesta näkökulmasta teknologiseen kuin ekologiseen.

Esimerkkinä Tuittila mainitsee maapallon väkiluvun kaksinkertaistuneen hänen elinikänsä aikana. Maapallon mittakaavasta katsottuna muutos on merkittävä: tällä hetkellä planeettamme kantaa kaksinkertaisen määrän ihmisiä, joista jokaisella on tarpeet elämisen jatkumiseen. Lisäksi 60-luvulla syntynyt Tuittila muistelee, miten poikkeava tapahtuma oli, kun televisiosta katsottiin ihmisen ensiaskelia kuun pinnalla.

Ajan säikeiden teemana kulkee myös tanssitaiteilijan kehon suhde aikaan. Tuittila kertoo tutkineensa myös kehonsa arkeologiaa, eli minkälaista tanssin historiaa ja kehomuistoja hän kantaa mukanaan. Iän kohtaaminen siinä, millainen vaikutus sillä on kehon toimintaan, on luonut uusia tapoja kohdata ja haastaa kehon luomia rajoja. Rajojen haastamisen tematiikkaa kaiuttaa myös puheen ja laulun käyttäminen ilmaisukeinona tanssitaiteen rinnalla.

Käsitellessään suhdetta ikään hän havaitsi ajan muuttaneen myös lähtökohtia työn tekemiseen. Ennen se lähti liikkeestä, kun taas nykyään työskentelyn aloittaa tiedon työstäminen.
”Se osa tässä ammatissa on ihanaa. Etukäteen ei tiedä, mihin päätyy,” Tuittila toteaa.

Ajan säikeiden tematiikassa pohdituttaa myös, mitä mahdollisia tulevia tapahtumia elinkaaren aikana ehtii vielä tapahtua.

Ympäristö, tulevaisuus ja tanssitaide

Ajan säikeiden lisäksi Tuittila ideoiivaihtoehtoisilla tulevaisuuksilla leikittelevää esitystä yhteistyössä ohjaaja Maiju Sallaksen kanssa, joka ammentaa ideansa tulevaisuudentutkimuksesta.

Lisäksi kehitteillä on tanssitaidetta ja toiminnallista luonnonsuojelua yhdistävä projekti Ennallistamisjuhlat. Projektin ideana on koota työryhmä tekemään ennallistamistyötä ja paikkasidonnainen esitys, jossa syntynyttä ennallistamista juhlitaan työn päätteeksi esityksellä . Haaveena on synnyttää leirimäinen kokonaisuus, jossa osa työpäivästä koostuu ennallistamistyötä ja osa teoksen toteutuksesta. 

Luonnonsuojelusta puhuttaessa Tuittila haluaa nostaa esiin kysymyksiä maapallon tulevaisuudesta. Tavoitteena on löytää tapoja  nostaa keskusteluun huolta herättäviä asioita paasaamisen sijaan. Hän pohtii, että luonnonsuojelua ja taidetta yhdistävissä teoksissa merkityksellistä on oikeiden yhteistyökumppaneiden löytäminen. Työstäessään luontokatoa käsittelevää teosta Vähin äänin hän työskenteli yhdessä biologian asiantuntijan kanssa. Yhteistyö näytti, miten paljon olennaisia asioita tutkijan asiantuntijuus ja tieto opettaa taiteilijalle.

 

Kuva teoksen rakentamisesta, Satu Tuittila

Teksti Saara Isola