Uutiset

Takaisin

Kaukaa näkee lähemmäs

Kollektiivinen työskentely kansainvälisessä ympäristössä valaisee, mitkä ovat oman työkulttuurin erityispiirteitä.

Teksti: Saara Isola

 

Collective Moves -hanke kuljetti Läntinen tanssin aluekeskuksen taiteilijat Suvi Niemisen ja Timo Tammisen keväällä 2023 Veszprém-Balatoniin Unkariin. Vuodesta 2020 alkaen hanke on kerännyt taiteilijoita ympäri Eurooppaa yhteen viikon mittaiseen Libertalia-työpajaan, jossa valmistetaan esitys kollektiivisesti työskennellen.

Valmistaessaan esitystä taiteilijat sukeltavat paikka- ja kulttuurisidonnaisesti järjestäjäkaupunkiin. Vuosittaisena teemana kulkee eurooppalaisten merirosvojen historia. Veszprém-Balatonissa teema forest pirates levitti esityksen paikalliseen puistoon.

 

”Kansainvälisessä toiminnassa itsestäänselvyydet eivät ole itsestäänselvyyksiä”

Intensiiviseltä työskentelyviikolta Nieminen ja Tamminen nostavat esiin kansainvälisen toiminnan palkitsevuuden sekä yllätyksellisyyden.

”Työskennellessään toisessa työkulttuurissa ymmärtää, mitkä asiat omassa työkulttuurissa ovat itsestäänselvyyksiä. Tottumukset ovat kulttuureittain erilaisia, mikä luo yllätyksiä”, taiteilijat toteavat.

He huomauttavat kansainvälisessä toiminnassa tekemisen olevan keskustelua olennaisempaa, sillä vasta toiminta tuo esiin erilaisia käytäntöjä.

Libertalia-hankkeessa on viisi kohdekaupunkia, joista Veszprém on sarjassaan viimeinen. Suomesta hankepartnerina toimii Turun kaupunki, jossa tapahtuma järjestettiin keväällä 2022. Nieminen ja Tamminen toimivat Turun toteutuksessa fasilitoijina ja ohjaajina.

Taiteilijat toteavat huomanneensa, kuinka suomalaiseen työkulttuuriin kuuluu ajoissa oleminen, niin arkisissa tilanteissa kuin rakenteellisesti, mikä poikkeaa useiden yhteistyökumppanien työkulttuurista. Turun tapahtumassa etukäteissuunnittelulla oli merkittävämpi rooli kuin Unkarissa, jossa myös tapahtumajärjestelyt pohjautuivat taiteilijoiden kollektiiviseen työhön.

Nieminen ja Tamminen nostavat esiin, miten erilaiset toiminnalliset rakenteet luovat erilaisia oletuksia siitä, mitä viikon mittaisessa työpajassa on mahdollista tehdä. Työskentelyviikon aikana ilmaantuneet taiteelliset ideat, kuten tulitaiteen tekeminen puistossa, oli Unkarissa mahdollista toteuttaa lyhyellä varoitusajalla. Suomessa vastaavanlaista spontaania toimintaa ei onnistuisi järjestää rakenteiden taipumattomuuden vuoksi.

 

Kulttuuriasiantuntijuutta kaupunkien edustajille

Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa pienehköjä eurooppalaisia kulttuuripääkaupunkeja ja kulttuurikaupunkeja esitystuotantoon. Taiteilijoiden lisäksi hankkeeseen kuuluvien kaupunkien edustajat matkustavat tapahtumaan keskustelemaan yhdessä kulttuuritoiminnan hallinnollisesta puolesta.

Hankkeen puitteissa Niemiselle ja Tammiselle syntyi keskustelua Turun kaupungin edustajien kanssa suomalaisen taiteen kentän erityislaatuisuudesta ja taiteilijoiden työskentely-ympäristöistä.

”Kokemukset saavat ymmärtämään, miten jouhevasti asiat meillä toimivat hallinnollisella tasolla,” taiteilijat pohtivat.

Taiteilijoiden työskentely mahdollistui Turun Kaupungin ja LTA:n välisen yhteistyön, fasilitoinnin ja rahoituksen, kuten LTA:n joustavan tuen, avulla. Molemmat toteavat, että tahojen yhteistyön toimivuus ja mukana oleminen mahdollisti turvallisen pohjan taiteilijan työskentelylle. Hallinnolliset asiat ja työn järjestely tipahtivat harteilta, jolloin taiteilijana keskittyi toimimaan taiteellisen työn ehdoilla. 

 

Toimintatapojen laajentamista

Nyt toteutettu tapahtuma oli hankkeen viimeinen osio. Keskustelua tulevasta ja toiveita jatkolle löytyy.

Nieminen ja Tamminen pitävät mahdollisena työskentelyn jatkamista hankkeessa. Molemmat toteavat, että taiteellisen työn lisäksi tapahtuman järjestämisestä päättämiseen kollektiivisella työotteella viikko oli lyhyt aika. Ajan lisääminen yhteiselle työskentelylle on toiveissa.

”Kansainväliset yhteistyöt ovat aina palkitsevia ja antavat uutta näkökulmaa omaankin työskentelyyn. Erilaisten toimintatapojen kokeileminen rikkoo ja saa huomaamaan oman kaavoihin kangistuneen toiminnan. Sellaisen työskentelyn jälkeen katsoo omaa kenttääkin ihan uudella tavalla”, kokemuksesta summataan.