Uutiset

Takaisin

Rakenteissa, tasapainossa

Tanssija-koreografi Riikka Kosolalla ja nuorallatanssija Sanja Kososella on yhteinen mielenkiinnon kohde: tasapaino.

Erottava tekijä löytyy elementeistä. Kosolan kehittämä praktiikka työstää tasapainoa maassa, Kososen taiteellisessa työssä tasapainoa käsitellään kulkien nuoralla ilmassa. 

Tekijöiden välinen synergia syntyy työn rakenteiden ymmärtämisestä ja luomisesta. Sekä Kosola että Kosonen ovat tehneet uraansa Ranskassa, missä taiteilijan työllistyminen nojaa suomalaisesta rakenteesta poikkeavaan järjestelmään.


Uusia työmahdollisuuksia rakenteellisella mallilla

Ranskalaisessa järjestelmässä taiteilijan erilaiset työympäristöt, rahoitus ja projektit ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Työnkuvien välinen yhteistyö tukee taiteilijan työuraa kokonaisuutena. Rakenne luo uusia työmahdollisuuksia ja tekee työtä monipuolisemmaksi ja saavutettavammaksi. 

Kosolan ja Kososen toisintama tapa ratkaista suomalaisia rakenteita nojaa tähän malliin. Kosolan tämänhetkisen työskentelyn rakenne nivoutuu kolmen erillisen työprojektin ympärille.

Begrenset-projekti on Inkeri Laitisen teoskonsepti, jossa Kosola toimii koreografina. Läntinen tanssin aluekeskusken kansainvälistymistuen avulla Norjassa asuvan Kosolan on mahdollista työstää Begrenset-projektia Varsinais-Suomessa. Lopputuloksena syntyy uima-altaaseen ohjattu tanssivideo, jossa työskentelee Läntinen tanssin aluekeskuskelta Kosolan lisäksi tanssi- ja sirkustaiteilija Satu Hakamäki.

Toiseksi, molemmat toimivat tällä hetkellä taiteellisella apurahalla. Kosola Koneen Säätiön ja Kosonen Taiteen edistämiskeskuksen tukemana.

Nämä edellytykset loivat mahdollisuuden toimia yhteistyössä esittävän taiteen koulutustahon kanssa. Turun Taideakatemian sirkuksen koulutusohjelma tarjosi puitteet työskentelylle, jolloin Kosola ja Kosonen järjestivät linjan opiskelijoille ilmaisen Nuoralab-workshopin. Neljän päivän mittaisen kurssin sisältöön kuului taiteellisen ilmaisun etsimistä nuoralla.


Rajalla, nuoralla

Nuoralab toimii esimerkkinä, miten Kosolan ja Kososen työlleen luoma rakenne yhdistää taiteilijoiden työuraa ja luo samalla uusia työskentelymahdollisuuksia ja koulutusta. Lisäksi Nuoralab tukee Kososen ja Kosolan taiteellista työtä antaen uusia näkökulmia ja kehittäen tekniikkaa.

”Esittävästä taiteesta tulee yhdistelyn avulla todella tehokas voima, jolla saa ajettua useita eri tarkoituksia eteenpäin yhtäaikaisesti,” Kosola kuvailee. 

Nuora symbolisena tilana koskettaa Kosolan tulevaa Raja-projektia.
”Rajalla oleminen vaatii samaa fokusta kuin nuoralla tasapainottelu. Kuinka pitää tasapaino ja pysyä rajalla, kun kummallekaan puolelle ei haluaisi pudota?” Kosola kysyy.

 

Turun Taideakatemian sirkus-linjan opintoihin järjestetään lisähaku 10.- 24.7.2023.
Opinnot alkavat elokuussa 2023. Lue lisää (linkki)

 

Teksti: Saara Isola
Kuva: Riikka Kosola