Uutiset

Takaisin

Rajoittamaton ja KOVAÄÄNINEN

Riehakas VoxFemina / Feral Polyphony kyseenalaistaa naiseuden rajoja uudessa taidetilassa Porissa

VoxFemina / Feral Polyphony on tutkielma naisen elämästä, sitä muokkaavista sosiaalisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä sekä henkilökohtaisista historioista. Esitys kietoo ja sekoittaa yhteen tanssitaidetta, tekstiä, musiikkia ja tilaan rakennettua installaatiomaista visuaalisuutta näyttäen, kuinka rikasta ja moniäänistä naiseus voi olla.

Lavan täyttävät kokeneet ja itsevarmat, viittä eri sukupolvea edustavat naistaiteilijat: koreografi-ohjaaja Maria Nurmela, kuvataiteilija Saara Nurmi, australialainen säveltäjä Jane Sheldon sekä tanssitaiteilijat Jonna Aaltonen ja Reettaleena Rauhala.

“Työryhmä on jo itsessään antiteesi yhteiskunnassa ja mediassa yhä voimakkaasti näkyvälle kapealle kuvalle naiseudesta ja naisen kehollisuudesta. Projekti on ollut meille tärkeä avaus naisen – myös keski-ikäisen naisen – nostamiseksi taiteellisen ja myös yhteiskunnallisen keskustelun teemaksi. Tavoitteena on muuttaa tapaa, jolla naiset näkevät itsensä ja muut näkevät naisen. “, ohjaaja-koreografi Maria Nurmela kertoo.

Projekti sai alkunsa jo kesällä 2020, kun Nurmela halusi työstää kunnianhimoista tanssitaideteosta nimenomaan naistaiteilijoiden kanssa, joista osa ei ole tanssijoita. Tekijät edustavat taiteen eri aloja ja lähtökohtia, samoin kuin naiseuden erilaisia muotoja.

“Teoskokonaisuus on tekijöilleen yhteisen merkityskartan etsimistä, luo yhteenkuuluvaisuuden siteen ja tukee toivottavasti kuulumista isompaan yhteisöön. 1970- ja 80-lukujen taitteen tuntumassa syntyneet naiset ovat kasvaneet ja aikuistuneet yhteiskunnassa, joka oli vielä äärimmäisen binäärinormatiivinen. Työryhmämme haluaa naisen äänen olevan myös osa nonbinääristä sukupuolijakoa ”, kuvailee Porissa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija Saara Nurmi.

Teoksessa aluekeskuspalkalla työskentelevät tanssitaiteilijat Jonna Aaltonen ja Reettaleena Rauhala näkevät projektin mahdollistaman naisten ja naistenmielisten välisen dialogin tarpeellisena ja hedelmällisenä. VoxFemina -projektin on tarkoitus jatkua yhä eteenpäin sisältäen niin esitysteoksia kuin monitaiteellisten työpajojen sarjoja.

 

 

Nyt ensi-iltansa saava teos esitetään PostPostRenefest Arthousessa, joka on elokuussa 2021 valmistunut uusi ja avara monitaiteinen teatteritila Porissa.

PostPostRenefestin toiminnan lähtökohtana on halu luoda uusia tulokulmia, näköaloja, kohtaamisia, yhteistyötä eri toimijoiden välillä, korkeatasoista esitystaidetta ja tarjota taiteellis-pedagogista yleisötyötä. Omien sanojensa mukaan PostPostRenefest liikkuu taiteen eri rajapinnoilla ruumiillisesti, kurkottaen kohti pitkää ja laaja-alaista taiteellista työtä.

Haluamme tanssitunneillamme kehittää jokaisen tanssijan kehollisia taitoja ja vahvistaa tanssijoiden omaa tekijyyttä ja taiteilijuutta. Tanssikauden huipentaa iso yhteinen Kevät-teos, jossa tanssijat pääsevät sekä esiintymään että näkemään ja harjoittelemaan, miten produktioita tehdään ja tuotetaan”, kertovat taiteelliset johtajat, nykytanssitaiteilijat Eveliina Lindfors ja Tiina Santavuo. Toimitila mahdollistaa myös tanssijoiden henkilökohtaisen taiteellisen työn näkyvyyden mm. Tila on sinun -iltamissa.

Toiminnan keskiössä on ajatus runsaasta ja yllätyksellisestä materiaalista. PostPostRenefest on jatkuva festivaali ja häpeilemätön alusta mahdollisuudelle olla aina uusi.

Maria Nurmela ja työryhmä: VoxFemina / Feral Polyphony
Ensi-ilta 3.3.2023 klo 19:00, muut esitykset 4.3. klo 15:00 ja 19:00
PostPostRenefest Arthouse, Helmentie 10, Pori

Liput VoxFemina / Feral Polyphonyyn

Lue lisää teoksesta

Trailer ja valokuva: Vesa Loikas