Uutiset

Takaisin

Venus määrittelee tyttöyden uudelleen

Mitä 2020-luvun tyttöys voisi olla?

Teksti: Saara Isola

 

Janina Rajakankaan ja työryhmän Venus käsittelee 2020-luvun nuoria sosiaalisen median ja tyttöyden luomien normien kautta. Teos on monialainen projekti teini-ikäisen tytön kasvamisesta patriarkaatin ehdoilla ja nuorten itse tekemä ehdotus siitä, mikä voisi olla toisin.

Tyttöyden kuva, Venus, luodaan esityksessä uudelleen.

Ajatus jumalhahmosta lähti liikkeelle jo teoksen alkuvaiheessa. Tuolloin teos oli vielä Rajakankaan ja esityksessä esiintyvän Volta Rajakangas-Moussaouin kahdenkeskeinen tutkimus. Harjoitellessaan he vaihtoivat keskenään materiaaleja naiseuden vaatimuksista. Tutkimuksen keskiöön nousi jumalattaren hahmo, johon molemmat eri-ikäiset naissukupuoliset pyrkivät, mutta jota kumpikaan ei tavoita. Kuitenkin molemmat tavoittelevat samaa jumalhahmoa.

Harjoitusvaiheessa tutkittiin italialaisen renessanssimaalari Botticellin Venuksen syntymä -maalausta ja kuviteltiin uudelleen, mitä Venus nykyään olisi. Teoksessa esiintyvät teini-ikäiset tytöt saavat itse määritellä tyttöyden uudelleen. Tämän teoksen Venus on rehellinen, nöyrä ja kiltti, mutta se on myös pilvessä, ongelmallinen ja kaksinaamainen. Se hyväksyy sen, että tyttöjä on kaikenlaisia ja että tytöt eivät mahdu yhteen muottiin.

Teoksen esityskieli on englanti, mikä on sekä nuorten että sosiaalisen median kieli. Englanninkielisyys tuo esille myös sen, että käsiteltävä aihe ylittää Suomen rajat. Sosiaalisen median määrittelemä kuva tyttöydestä on samanlainen myös Suomen ulkopuolella.

Ihmisiä kiinnostaa läpi elämän toisilta saatava huomio, mitä kohtaan kiinnostus kasvaa teini-iässä. Teoksen aihe nostaa esille myös nuorten naisten kohtaaman häirinnän.

”Teoksen voima tulee siitä, että kun häirintä on tarkoitettu sellaiseksi, jota ei kerrota kenellekään, niin tässä teoksessa se kerrotaan. Samalla poistetaan häirinnän kohteen stigmaa siitä, että häirintä olisi sen kohtaajan vika,” Rajakangas kertoo.

Rajakangas työskenteli Läntinen tanssin aluekeskuksen aluekeskuspalkalla kaksi kuukautta ja koreografinen assistentti Maija Reeta Raumanni kuukauden ajan. Teosprosessiin oli tarpeellista saada ohjaaja-äiti – esiintyjä-tytär-suhteen rinnalle ulkopuolinen tarkastelija, jota Raumanni aluekeskuspalkalla toteutti.

Esityksen työryhmä koostuu eri ikäisistä tyttönä kasvaneista henkilöistä. Tämä on mahdollistanut sukupolvien välistä tiedonvälitystä tyttöyden vaatimuksista ja asetelmista. Työryhmän kesken käyty keskustelu on tuonut esitykseen oman näkökulmansa.

Rajakangas korostaa sukupolvien yli jaettavien asioiden merkitystä tyttöyden ymmärtämiselle. Teos on yhteiskunnallisen keskustelun avaus siitä, miten tyttöyttä voi tarkastella tänä päivänä.

 

Janina Rajakangas ja työryhmä: Venus
Nykytaidetila Kutomolla 30.11.2022
Teosavaus klo 18:00, esitys klo 19:00.

Liput 20/10€ Ehkä-tuotannon verkkokaupasta.
Esitys on osa XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalia.
Lue lisää esityksestä LTA:n Tapahtumakalenterista.

Kuva: Marthe Nyvoll