Blogi

Takaisin

Annastiina Love: ”Vastaavan Tanssikummin työ on tarjonnut eniten mielen liikettä”

Annastiina Love aloitti elokuussa Läntinen tanssin aluekeskusken Vastaavana Tanssikummina

Kirjoittanut Annastiina Love

 

Olen toiminut Tanssikummina® vuodesta 2011 ja sinä aikana kulttuurihyvinvointiala on kehittynyt aimo harppauksin. Toimin usein mentorina uusien Tanssikummien perehdytyksessä ja työnohjauksessa.

Opiskellessani Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-tutkintoa Turun ammattikorkeakoulussa halusin keskittää opinnäytetyöni Tanssikummi-toiminnan kehittämiseen. Koin tarvetta erityisesti perehdytyksen vahvistamiseen, mitä käsittelin myös opinnäytetyössäni ”Kulttuurihyvinvoinnin taiteilijuus ja työntekijyys – tanssin kontekstissa”. Valmistumiseni jälkeen lähestyin Läntinen tanssin aluekeskusta ja ehdotin uuden työnkuvan muodostamista Tanssikummi-toiminnan kehittämiseksi. Koin ja koen työn vaativan kehittämistä, vahvistamista, organisointia ja suunnittelua.

Tanssikummi-toiminta on kasvanut vuosien varrella valtavasti. Töitä on enemmän, kuten myös tekijöitä. Läntinen tanssin aluekeskus tarttui ehdotukseeni ja näin pääsin kehittämään Tanssikummien työtä Vastaavana Tanssikummina. Tänä syksynä olen tehnyt rahoitushakemuksia ja Tanssikummien perehdytysmateriaaleja, organisoinut Tanssikummien töitä sekä kehittänyt Tanssikummien työtä eteenpäin omien ja muiden Tanssikummien kokemusten perusteella.

Työ on yllättänyt istumisellaan. Tanssikummina työ on liikkuvaa ja toimivaa, mutta Vastaavan Tanssikummin työ on tarjonnut eniten mielen liikettä. Organisaatio, yhdistys, tuotanto – nämä asiat ovat tulleet käytännön työtä tekevälle uusina asioina. Freelancer-taiteilijana toimiminen on antanut joitain työkaluja, mutta paljon on ollut ja tulee olemaan uutta. Myös valtakunnallinen kulttuurihyvinvoinnin vaikuttamistyö on tullut uutena ja mielenkiintoisena osa-alueena työhöni.

Uusi työnkuvani on kulttuurihyvinvointialalla harvinainen lähiesihenkilötyö. Työ antaa vastuun vaikuttamiseen ja Tanssikummien työn näkyväksi tekemiseen. Koen, että olen päässyt hyödyntämään sekä käytännön asiantuntijuuttani että koulutustani Vastaavana Tanssikummina.

Työnkuva on vielä etsivä ja tutkiva – kaikki työn antamat mahdollisuudet ja tarpeet eivät ole vielä paljastuneet. Uusia kehittämiskohteita voi paljastua palattuani käytännön työn pariin. Lähes yksivuotiaan tytön äitinä olen toistaiseksi keskittynyt vain Vastaavan Tanssikummin toimeen.

Koen vastuuta ja ylpeyttä Tanssikummi-toiminnasta ja Tanssikummeistamme. Työnkuvan selkeyttäminen ja töiden jakaminen muiden toimistolaisten kanssa on tulevaisuudessa siintävä tavoite. Toiveenani on myös vahvistaa kulttuurihyvinvoinnin vaikuttamistyötä ja lisätä Tanssikummityön näkyvyyttä. Olen havainnut työn määrästä työn tarpeen ja tilauksen, ja toivon työn jatkuvan myös tulevaisuudessa. Jatkoon toivon siis lisää työpäiviä Vastaavana Tanssikummina!

Kuva: Essi Erävesi