Blogi

Takaisin

Toiminnanjohtajan kulttuuripoliittisia näkökulmia

Marraskuussa käytiin kiinnostavaa keskustelua kulttuurin kestävyydestä Varsinais-Suomen liiton kulttuurifoorumilla. Tilaisuudessa kuultiin näkökulmia taiteen merkityksestä kestävän kehityksen ajurina. Kestävyyden käsitettä venytettiin tulevaisuuteen, kulttuuriperintöön ja hyvinvointiin. Olin kertomassa kokemuksia taideorganisaation valmennuksesta ja työnohjauksesta.

Taidekahvit-verkosto käsitteli kokouksessaan mm. taidealojen erilaisia rahoitusmalleja. Ajattelen, että tarvitaan lisää tutkimustietoa eri taidealojen rakenteista, ansainnan logiikoista ja niiden eroavaisuuksista, jotta keskustelua voidaan jatkaa ymmärtäen toimintaympäristöjen todellisuuksia.

Taiteen tilat -verkosto tapasi Turussa ja tutustui Taiteen taloon sekä Taidekahvit-verkoston toimintaan. Olin yhdessä Taidekahvit-verkoston puheenjohtaja Anna Vuorion kanssa kertomassa verkoston toiminnasta ja historiasta.

Varsinais-Suomen liiton järjestöfoorumi kokosi maakunnan järjestöjen edustajia pohtimaan järjestöjen laatua ja kehittämistä. Sain fasilitoida osallistavan osuuden työpajaa, joka käsitteli kulttuurin saavutettavuutta. Kysymyksiä ja innostusta herättivät mm. kohderyhmät, jotka kokevat kulttuuritoiminnan vieraaksi itselleen, saavutettavuus taloudellisesta näkökulmasta, kulttuurin kimppakyytimahdollisuudet ja idea maakunnassa kulkevasta kulttuuribussista.

LTA:n jäsenkokous hyväksyi vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsi hallituksen jäsenet kaudelle 2023-2024. Yhdistyksen syyskokouksen puheenjohtaksi kutsuttiin Turun kaupungin kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja Sara Koiranen. Yhdistyksen syyskokous nosti esiin tanssin ja esittävän taiteen harjoitustilojen puutteen Turun kaupungissa. Edistän asiaa yhteistyössä muiden tilahaasteita kokevien toimijoiden kanssa. Tuhannet kiitokset Sara Koiraselle kokouksen puheenjohtamisesta ja jäsenille aktiivisista keskusteluista!

Salon kulttuurifoorumi kokoontuu 24.11.2022 keskustelemaan ja inspiroitumaan verkostoyhteistyöstä, vaikuttamistyöstä ja tapahtumakumppanuuksista. Sinne siis!

Terveisin,

Sanna Meska