Uutiset

Takaisin

Save The Date: Kiertoliike 2021 Kokkola 

Vuonna 2021 Kiertoliike järjestetään hybridi-tapahtumana Kokkolassa 8.-9.10.2021. Tapahtuman teemana on Mitä nyt? Pandemian jälkeinen todellisuus. 

Teema pureutuu tulevaisuuden näköaloihin ja pohtii pandemian aiheuttamia muutoksia. Millaisia erilaisia työnkuvia, toimintaympäristöjä ja -muotoja tanssin ammattilaisilla on? Miten paikallisuus ja kansainvälisyys yhdistyvät nyt ja tulevaisuudessa? 

Kiertoliike 2021 kutsuu sinut mukaan keskustelemaan vuoden teemoista kollegoiden ja tulevaisuudentutkijoiden kanssa.  

Kiertoliike on suomalaisen tanssin kentän ammattilaisfoorumi. Kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen alan ammattilaiset eri puolelta Suomea keskustelemaan ja verkottumaan. Kiertoliike kannustaa kaikkia tanssin alan toimijoita ja kumppaneita osallistumaan yhteiseen pohdintaan eri teemojen äärellä (tanssijat, koreografit, tanssin opettajat, opiskelijat sekä muut tanssikulttuurin parissa työskentelevät, yhteistyössä toimivat ja siitä kiinnostuneet tahot.)

Tämän vuoden Kiertoliikkeen järjestäjiä ovat Pohjanmaan tanssin aluekeskus ja Tanssin talo yhteistyössä tanssin aluekeskusverkoston kanssa. Tapahtuman yhteistyöfestivaalina vuonna 2021 toimii Kokkolan Talvitanssit -festivaali. 

Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan toukokuun 2021 lopulla.

KIERTOLIIKE 2021 KARLEBY  

2021 arrangeras Kiertoliike som ett hybrid-evenemang i Karleby 8.-9.10.2021. Evenemangets tema är Vad nu? Verkligheten efter pandemin. 

Temat dyker in framtidsutsikter och funderar på hurdana effekter pandemin har.

Vilka är de mångfacetterade arbetsbilderna och de olika verksamhetsmiljöer och -former professionella dansaktörer har? Hur möts det lokala med det globala nu och i framtiden? 

Kiertoliike 2021 bjuder in dig att diskutera om årets teman tillsammans med kollegor och framtidsforskare. 

Kiertoliike är det professionella forumet för det Finska dansfältet. Evenemanget, som arrangeras årligen, sammanför fältets professionella aktörer från hela landet för att diskutera och skapa nätverk. Kiertoliike uppmuntrar alla dansaktörer samt partners inom dansfältet att delta i en gemensam reflektion över olika teman (dansare, koreografer, danslärare och studenter, samt de som arbetar i samarbete med eller är intresserade av danskultur).

Årets evenemang arrangeras av Regionala danscentret i Österbotten och Dansens hus i samarbete med nätverket för de regionala danscentren. I år görs festivalsamarbete med Vinterdans i Karleby festivalen. 

Evenemangets program publiceras och anmälningar öppnas i slutet av maj 2021.