logo


PALKKAHAKU 2017

Läntinen tanssin aluekeskus avaa 1.10.2016 palkkahaun taiteelliseen työskentelyyn.

Palkka on kohdennettu ensisijaisesti freelance-tanssitaiteilijoille ja sitä voi hakea uuden teoksen tai projektin valmistamiseen. Palkan painopisteenä on taiteilijuuden ja taiteellisen työskentelyn sekä taiteilijan urapolun tukeminen. Palkka edellyttää ammattilaisuutta.

Palkkaa voi hakea poikkitaiteellisiin/-tieteellisiin hankkeisiin ja projekteihin sekä hankkeisiin, joissa tanssia viedään uusiin ympäristöihin. Työskentely voi olla teoskeskeistä, work in progress -työskentelyä, taiteellista hanke- tai projektitoimintaa tai jotakin muuta, mikä tukee hakijan taiteellisen työn kehittymistä. Palkkaa myönnetään ensisijaisesti varsinais-suomalaisille ja satakuntalaisille tanssitaiteilijoille alueella työskentelyyn. Palkkaa voi saada 1-3 kk ajaksi/henkilö/vuosi ja kyseessä on aina henkilökohtainen kuukausipalkkasuhde.

Palkkaa voidaan myöntää useammalle samassa työryhmässä työskentelevälle. Palkkaa haettaessa projektin omarahoitusosuus lasketaan eduksi, mutta sitä ei edellytetä.

Palkan myöntäminen edellyttää, että työ tulee näkyväksi aluekeskuksen toimintana. Läntinen tanssin aluekeskus toimii tukijana ja taiteellisen työskentelyn mahdollistajana.

Taiteilija saa itse määritellä työskentelyynsä sopivan perinteisen tai innovatiivisen yleisötyön/työn näkyväksi tekemisen muodon.

Hakuaika 1.10.-31.10.2016

Palkkahaun päätökset tekee Läntisen tanssin aluekeskuksen hallitus taiteellisen toimikunnan suositusten pohjalta.

Huom!
Päätökset tehdään aluksi ehdollisina. Vuoden 2017 lopulliset päätökset tehdään vasta vuoden 2017 rahoitustilanteen varmistuttua.

 

Hakemukset tulee toimittaa sekä sähköpostilla että tulostettuna (postileima riittää). Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Läntinen tanssin aluekeskus, Linnankatu 24, 20100 Turku, info(at)l-tanssi.fi
Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Sanna Meska, sanna.meska(at)l-tanssi.fi, puh. 0400-546016

 

LÖNEANSÖKNING 2017
Regionala danscentret i Västra Finland öppnar fr.o.m. 1.10.2016 möjligheten att ansöka om lön för konstnärligt arbete.
Lönen är i första hand riktad till freelance-danskonstnärer och kan sökas för arbetet med ett nytt verk eller projekt. Tyngdpunkten för lönen är att stöda konstnärskapet, den konstnärliga verksamheten och konstnärens karriär. Lönen förutsätter att konstnären har dansen som yrke.
Lönen kan sökas för tvärkonstnärliga/-vetenskapliga projekt samt för projekt där man tar dansen till nya platser. Arbetet kan vara i form av en produktion, work in progress, ett konstnärligt projekt eller någon annan arbetsform som stöder den sökandes konstnärliga arbetes utveckling. Lönen beviljas i första hand danskonstnärer bosatta och verksamma i Egentliga Finland och Satakunta. Lönen kan sökas för 1-3 månader/person/år och det är alltid frågan om ett personligt arbetsförhållande med månadslön.

Lönen kan beviljas flera personer i samma arbetsgrupp. Egenfinansiering av projektet ses som en fördel vid ansökningen men är inte en förutsättning.

Lönen förutsätter att arbetet blir synligt i form av regionala danscentrets verksamhet. Regionala danscentret i Västra Finland fungerar som stöd och möjliggör den konstnärliga verksamheten. Konstnären får själv definiera hur arbetet synliggörs, genom ett traditionellt eller innovativt arbete/samarbete.

Ansökningstid 1.10-31.10.2016
Löneansökningens beslut görs av Reginala dansentrets styrelse, grundat på rekommendationer av den konstnärliga kommissionen.

Obs!
Besluten görs först villkorligt. Slutgiltiga beslut för år 2017 görs når årets finansieringssituation säkerställs.

Ansökningar skickas både via e-post och printat (poststämpeln räcker).
Försenade ansökningar tas inte i beaktande.
Ansökningar skickas till adressen: Regionala danscentret i Västra Finland, Slottsgatan 24, 20100 Åbo, info(at)l-tanssi.fi
Mer information: verksamhetsledare Sanna Meska, sanna.meska(at)l-tanssi.fi, tel. 0400-546016


Palkkahakulomake


Hakulomake työryhmälle

Tapahtumakalenteri

syyskuu 2017
M T K T P L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30Tilaa uutiskirje